Biļetes

SVARĪGA INFORMĀCIJA SPĒĻU APMEKLĒTĀJIEM!
Balstoties uz LBS rekomendācijām stingrākai noteikumu un sanitāro normu ievērošanai, ieviesti vairāki piesardzības pasākumi, kas jāievēro spēļu apmeklētājiem. 

  • Biļete jāiegādājās visiem apmeklētājiem neatkarīgi no vecuma
  • Ieeja un atrašanās zālē tikai sejas maskās!
  • Spēles norises vietā ievēro 2 metru distanci no apkārtējiem, ja neesat no vienas mājsaimniecības.
  • Sēdi uz biļetes norādītajā sēdvietā
  • Ievēro higiēnas prasības un nekādā gadījumā neapmeklē spēli, ja esi saslimis.
Lasīt tālāk

Seko līdzi Aulas jaunumiem