... Un Paradīze atvērās Mīlestībai! / ... и рай открылся для Любви!

Torņkalna baznīca
€ 11.00 – 41.00

Follow us